1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Mateusz Lewonik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Black Style Mateusz Lewonik w Gdańsku, przy ul. Kielecka 14, 80-180 Gdańsk, NIP: 7412161288, REGON: 520957037 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 1. Jakiego rodzaju dane zbieramy?
 • gdy korzystasz z naszej strony internetowej lub z naszego systemu zamówień, zbieramy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email, nr telefonu)
 1. W jaki sposób pobieramy dane?
 • używając plików cookie;
 • z korespondencji e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania korzystanie z pełnej funkcjonalności strony będzie niemożliwe.

 1. Do czego używamy Twoich danych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówień;
 • obsługi Twojego żądania, zlecenia, wniosku lub zapytania;
 • kontaktu z Tobą;
 • Jeśli udzieliłeś zgody w formularzu internetowym strony black-style.pl na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Black Style Mateusz Lewonik dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej, listownej oraz newslettera.

Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty, z którymi współpracujemy, w następujących celach:

 • realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia produktów lub usług;
 • przechowywania dokumentacji księgowej.
 1. Jak możesz kontrolować przekazane przez Ciebie dane?
 • masz prawo dostępu do informacji o Tobie, które przechowujemy;
 • na Twoją prośbę dostarczymy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy;
 • masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami kontaktować jak niżej.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

 1. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
 • telefonicznie pod numerem telefonu 789 466 263 
 • e-mailowo pod adresem gdansk@black-style.pl
 1. Kto może otrzymać Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: księgowo- rachunkowej, płatniczej oraz technicznej (obsługa strony).

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

 • spełnienia obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji księgowej).
 • Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Black-Style w celach marketingowych będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie masz obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Black-Style.